Kontroly klimatizace, projektování TZB a poradenství

Úvod

Energetický specialista Ing. Jiří Soukup Vám nabízí zpracováni

 • Energetického auditu a posudku
 • Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB)
 • Protokolu o kontrole klimatizačního systému

Dále nabízím poradenství v oblasti dotačních programů SFŽP a MŽP

 • Poradenství a zpracování žádostí k programu Nová Zelená Úsporám (NZÚ) 2015
 • Poradenství a vyjádření energetického specialisty k programu "Kotlíkových dotací"

 

Projektová a konzultační kancelář Ing. Jiří Soukup se dále zabývá problematikou techniky prostředí staveb především v oblasti:

 • vzduchotechnika (větrání, klimatizace, chlazení)
 • vytápění
 • hluk

Zabýváme se projekčními a konzultačními činnostmi TZB (technická zařízení budov) pro:

 • občanskou výstavbu (administrativní budovy, rodinné domy, stravovací zařízení, apod)
 • výrobní provozy
 • nevýrobní provozy (sklady, haly)

 

 

WWW stránky jsou průběžně aktualizovány.

NOVINKY:

 • Zpracování energetického hodnocení k NZÚ 2015
 • Zpracování vyjádření energetického specialisty k programu "Kotlíkových dotací
 • Zpracování průkazy energetické náročnosti budov (PENB)

Upozornění:

Od 1.1.2016 je povinností vlastníka budovy si opatřit PENB při pronájmu ucelené části budovy

Od 1.1.2016 je povinností vlastníka bytové jednotky předložit PENB nájemci jednotky při uzavření smlouvy týkající se nájmu jednotky

Pro budovy vystavěné do roku 1947, u kterých neproběhla větší změna není povinností zpracování PENB.

Změna vyhlášky o energetické náročnosti budov č.230/2015 Sb. - od 1.12.2015

Od 1.8. 2015 platí zákon č. 103/2015 Sb., který mění znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.

blbej obrázek

Copyright 2017 © Altercom s.r.o.